Provozní podmínky

 1. Tyto podmínky upravují podmínky užívání Internetových stránek escobaras.cz (dále jen "escobaras.cz") třetími osobami (dále jen "Podmínky").
 2. Majitelem, pořizovatelem a provozovatelem escobaras.cz je společnost Ilona TUHÁ, Na valech 278/22, 160 00, Praha 6 - Hradčany, Czech Republic, IČ 86640607 (dále jen "Provozovatel") , která je oprávněna v souladu s právními předpisy k jejich šíření.
 3. Jakékoliv užití escobaras.cz nebo jejich jakékoliv části jiné než pro osobní potřebu, zejména jejich další užití formou šíření, kopírování, dalšího zpracování nebo úpravou či pořizování dalších rozmnoženin je zakázáno. Dále jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného charakteru escobaras.cz. Užití mimo osobní potřebu je neoprávněným zásahem do práv escobaras.cz a současně může být neoprávněným zásahem do práv subjektů, jejichž data, díla a jiné nehmotné statky jsou součástí obsahu escobaras.cz.
 4. Na Stránkách escobaras.cz jsou společností Provozovatel oprávněně využívána data dalších osob, které jsou jejich autory, majiteli, distributory nebo jejich zdrojem. Jakékoliv kopírování, publikování nebo šíření obsahu z těchto zdrojů je zakázáno bez jejich předchozího písemného souhlasu escobaras.cz.
 5. Veškerý obsah escobaras.cz slouží pouze pro informaci. Obsah escobaras.cz byl získán ze zdrojů, které se považují za spolehlivé. Provozovatel neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost tohoto obsahu. Obsah escobaras.cz je průběžně obnovován a upravován. Informace neboo jiná sdělení uveřejněná na escobaras.cz musí být posuzovány ve vztahu k okamžiku jejich prvotního uveřejnění na escobaras.cz.
 6. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu escobaras.cz.
 7. Každý Uživatel užívá escobaras.cz na vlastní riziko. Provozovatel neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu escobaras.cz. Provozovatel dále neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v souvislosti s připojením a užíváním escobaras.cz a dále za škody vzniklé z důvodu jejich částečné a/nebo úplné nefunkčnosti. Provozovatel nezaručuje možnost připojení a bezchybné fungování escobaras.cz a neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v důsledku nemožnosti připojení k těmto stránkám a/nebo nemožnosti využívání jejich obsahu. Provozovatel neodpovídá ani neručí za závazky osob, jejichž nabídky jsou ve formě reklamy, inzerce či jinak uvedeny na escobaras.cz. Provozovatel není účastníkem žádných právních vztahů, které Uživatel naváže s takovými třetími osobami. Provozovatel neodpovídá za pravdivost, obsah a formu reklamy třetích osob na escobaras.cz.
 8. Provozovatel neodpovídá za obsah www stránek, které jsou dostupné prostřednictvím escobaras.cz, jakož ani za závazky osob, které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají služby na takovýchto www stránkách. Provozovatel neodpovídá za obsah www stránek, ze kterých je možné se připojit na escobaras.cz, jakož ani za závazky osob, které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají služby na takovýchto www stránkách.
 9. Na základě poskytnutých údajů může být Uživatel kontaktován společností Provozovatel za účelem poskytování informací o produktech nebo službách. V případě, že při registraci byly vyžadovány osobní údaje, řídí se režim nakládání s nimi platnou právní úpravou.
 10. Pokud není výslovně uvedeno jinak, jsou Podmínky platné a účinné dnem jejich prvotního uveřejnění na escobaras.cz. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto Podmínky kdykoliv změnit. Tyto Podmínky jsou platné od 1. 12. 2008
 11. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, opusťte prosím tyto stránky a nadále je nepoužívejte.

Copyright © 2013, Logout.cz, s.r.o.

Free WiFiFree WiFi

Free WiFi

Otevírací dobaOtevírací doba

pondělí - pátek:

11:00 - 23:00

sobota:

11:00 - 23:00

neděle:

11:00 - 22:00

Rychlý kontaktRychlý kontakt

Telefon:

+420 223 000 270

E-mail:

info@escolasergame.cz

Adresa:

Kladenská 7
160 00, Praha 6

Novinky e-mailemNovinky e-mailem

Denní menu
Akce klubu
Novinky
Antispam
 
Esco Komplex